LVI-rakentamista jo yli 30 vuotta

Oulaisten LVI:n toiminta on perustunut koko yrityksen toiminnan ajan lvi-urakointiin ja huoltoon. Vuosien saatossa osa-alueet ovat täydentäneet hyvin toisiaan tuoden työntekijöillemme tietoa erilaisten ratkaisujen toimivuudesta pitkälläkin ajalla.

Tätä huolto- ja asennuspalvelun tuomaa tietoa on hyödynnetty urakoinnissa. Yrityksemme vahvuutena on ammattitaitoinen ja kokenut henkilöstö, jonka yhteisenä tavoitteena on panostaa laatuun ja palveluun.