As Oy Oulaisten Jokikartano

Kerrostalo.

Vuosi: 2004