As Oy Oulaisten Kalevankartaono

Kerrostalo.

Vuosi: 1998