Sivulan alavesisäiliö ja kalkkikivisuodatin

Vihannin Vesi Oy. Paineilma- ja vesiputkistot.

Vuosi: 2009